Bescherm ons erfgoed!

ONDERTEKEN HIER

In onze steden, maar vooral in Brussel, tracht men een beeldenstorm te ontketenen. Standbeelden, straatnaamborden en andere symbolen van onze geschiedenis worden aangevallen, beschadigd of vernietigd. Onze geschiedenis heeft veel aspecten, met schitterende bladzijden en minder fraaie. Maar altijd kan en moet je de verschillende perspectieven blijven zien.

En net dat doen de vandalen, de meningstirannen van links niet. Ze willen ons treffen in ons collectief geheugen en onze identiteit. Zij weigeren de nuance van de geschiedenis te zien, zij willen geen discussie, zij willen niet leren, enkel vernielen en hun wil opleggen. In de traditie van alle grote dictaturen. Het gaat hen om ons erfgoed, onze trots en onze identiteit weg te nemen en een schuldgevoel aan te praten.

Ondertussen dreigen ons grote uitdagingen zoals onze veiligheid en het overleven van onze economie. Het gaat nu om ons welzijn en onze gezondheid. En die uitdagingen worden niet aangepakt door het vernielen van ons erfgoed, door een dolle en dwaze beeldenstorm.

Kortzichtige politici praten de globalistische meningstirannen naar de mond. En de mensen met gezond verstand kijken toe en schudden het hoofd. Maar we mogen niet langer langs de kant blijven staan. We moeten onze stem laten horen. We mogen onze toekomst niet laten verkwanselen door de dictatuur van een kleine gewelddadige minderheid! Deze georganiseerde hysterie moet stoppen. Wij laten ons erfgoed niet vernielen!

Doel: 1.500 handtekeningen
1.242 handtekeningen

Teken de petitie en ontvang een gratis button!


privacyverklaring

Door deel te nemen aan deze actie, geeft u Vlaams Belang toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te verwerken.

We gebruiken uw gegevens voor eventuele bijkomende initiatieven in het kader van deze actie en om u in de toekomst op de hoogte te houden van initiatieven en standpunten van de partij.

We contacteren u enkel via e-mail of sms indien u hier expliciet toestemming voor gegeven heeft.

U kunt deze persoonsgegevens steeds opvragen, laten verbeteren of laten verwijderen. Dat kan per e-mail naar [email protected] of per brief naar VLAAMS BELANG Feitelijke Vereniging, Madouplein 8 bus 9, 1210 Sint-Joost-Ten-Node. Als u vindt dat we uw gegevens op een onrechtmatige manier verwerkt hebben, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Voor meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Belang: www.vlaamsbelang.org/privacyverklaring/

Afbeelding Bob De Brabandere
"De meerderheid van de bevolking wil dat er respect voor ons erfgoed wordt opgebracht. Laten we naar die meerderheid luisteren!"

Bob De Brabandere
Senator
Afbeelding Dominiek Lootens
"We moeten geen begrip tonen voor vandalen, maar hen zwaar bestraffen!"

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter Brussels Parlement